• २०८० फागुन १०  बिहिवार
  • Thursday 22 Feb 2024

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका समाचारहरु

View By:
image
सरसफाई सेवा र सुरक्षा सेवा (जनसक्ति) करारमा लिने सम्बन्धि

सरसफाई सेवा र सुरक्षा सेवा (जनसक्ति) करारमा लिने सम्बन्धि

image
राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

राष्ट्रिय खुल्ला बोलपत्र स्वीकृत गर्ने  आशयको सुचना

image
परिक्षाफल प्रकशित गरिएको सम्बन्धी सूचना

परिक्षाफल प्रकशित गरिएको सम्बन्धी सूचना

image
लिखित परिक्षाको नतिजा एवं अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

लिखित परिक्षाको नतिजा एवं अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना

image
परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

परीक्षा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी सूचना

image
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९-१०-२५)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना  (२०७९-१०-२५)

image
कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

image
दरखास्त फारम

दरखास्त फारम 

image
संशोधित सूचना (२०७९-०७-२८)

संशोधित सूचना (२०७९-०७-२८)

image
संशोधित सूचना

संशोधित सूचना 

image
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/०३/१०)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

image
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/०२/३१)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/०२/३१)

image
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/०२/३१)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (२०७९/०२/३१)