• २०८१ आषाढ २ आईतवार
  • Sunday 16 Jun 2024

  डाउनलोडहरू

सरकारी बाह्र लक्ष्य समूह सेवा प्रतिवेदन
2022/03/28
  View         Download
निशुल्क स्वास्थ्य सेवा २०७९/०४/०१ देखि २०७९/१२/३०
2023/05/21
  View         Download
निशुल्क स्वास्थ्य सेवा ०८०/०१/०१ देखि ०८०/०१/३१
2023/05/21
  View         Download
बिपन्न रिपोर्ट (हेड/स्पाइन इन्जुरी र हड्डीको क्यान्सर)
2023/05/23
  View         Download