• २०८१ बैशाख १२  बुधवार
  • Wednesday 24 Apr 2024

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका सूचनाहरू

View By:
image
बोलपत्र छनौट सम्बंधी सुचना

बोलपत्र छनौट सम्बंधी सुचना

image
बोलपत्र छनौट सम्बंधी सुचना

बोलपत्र छनौट सम्बंधी सुचना

image
Invitation for e-Bidding of lab kits and reagents

Invitation for e-Bidding of lab kits and reagents

image
Invitation for e-Bidding of Medical Items Package-I

Invitation for e-Bidding of Medical Items Package-I

image
Invitation for e-Bidding of Medical Items Package-II

Invitation for e-Bidding of Medical Items Package-II

image
निर्देशन कार्यान्वन गर्ने बारे।

निर्देशन कार्यान्वन गर्ने बारे।