• Title
  Published Date
  Download Link
 • Test Price List Of National Trauma Center
  -0001-11-30
 • Social Service Unit report from 2017-01-14 to 2018-02-12
  -0001-11-30
 • २०७५/७६ को सुची दर्ता सम्बन्धी सूचना
  -0001-11-30
 • pharmacy tender notice 2075/76
  -0001-11-30
 • Vacancy Notice - Medical Officer (8th level)
  -0001-11-30
 • PHARMACY TENDER 2075/76 SELECTION NOTICE
  -0001-11-30
 • Vacancy Notice - Medical Officer (8th level) 2075/08/27
  -0001-11-30
 • Medical Item Quotation Purchase notice 2075/09/04
  -0001-11-30
 • Tender notice of CT and X-Ray film and Oxygen Gas 2075/09/13
  -0001-11-30
 • Quotation purchase of 2t on AC 2075/09/18
  -0001-11-30
 • tender notice of surgical goods 2075/09/22
  -0001-11-30
 • Cleanness printing clothing stationery and maintenance items tender notice 2075/09/27
  2019-01-10
 • Corrected list of maintenance item ( Cleanness printing clothing stationery and maintenance items tender notice 2075/09/27)
  -0001-11-30
 • Tender notice of Head and Spinal Injury 2075/10/24
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/01
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase notice 2075/11/07
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase notice 2075/11/08,
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/08
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/15
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/17
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/28
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/29
  -0001-11-30
 • Security Guard Tender Notice 2075/11/29
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/11/30
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/12/03
  -0001-11-30
 • Tender Notice 2075/12/05
  -0001-11-30
 • Quotation purchase 2075/12/07
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/12/08
  -0001-11-30
 • Corrected Tender Notice of Security Guard 2075/12/12
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/12/14
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/12/14
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/12/19
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2075/12/19
  -0001-11-30
 • Tender notice of Laundry Chemical 2075/12/25
  -0001-11-30
 • Notice for all Doctor's
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2076/01/04
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2076/01/06
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2076/01/11
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2076/01/12
  -0001-11-30
 • Quotation Purchase Notice 2076/01/15
  -0001-11-30
 • PHARMACY TENDER 2076
  -0001-11-30
 • Tender Notice of Medical and General Item 2076/07/14
  -0001-11-30
 • Correction Notice
  -0001-11-30
 • MEDICAL OFFICER VACANCY
  -0001-11-30
 • M. O Result
  -0001-11-30
 • STAFF NURSE VACANCY
  -0001-11-30
 • MEDICAL OFFICER VACANCY
  -0001-11-30
 • Focal Person (Contact Person) for Corona Virus
  -0001-11-30
 • Notice for Post Pond of Requisition Selection of Employees
  -0001-11-30
 • दररेट माग सम्बन्धी सुचना
  -0001-11-30
 • सिलवन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्वन्धि सुचना
  -0001-11-30
 • Notice for public holiday
  -0001-11-30
 • Notice
  -0001-11-30
 • दररेट माग सम्बन्धी सुचना 2077/02/14
  -0001-11-30
 • Tender Notice (2077/02/20)
  -0001-11-30
 • सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
  -0001-11-30
 • मेशिन खरिद तथा Coffee Shop सन्चालन गर्ने संबन्धि सिलवन्दी प्रस्ताव आह्वानको सूचना
  -0001-11-30
 • Tender Notice of Ambulance and Machine
  -0001-11-30
 • Notice for Interview of Medical Officer
  -0001-11-30
 • Medical Officer Name list-1
  -0001-11-30
 • Medical Officer Name list-2
  -0001-11-30
 • पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना- २०७७
  -0001-11-30
 • दरखास्त फारम २०७७
  -0001-11-30
 • Staff Nurse Interview Schedule
  -0001-11-30
 • Staff Nurse Interview Shortlist
  -0001-11-30
 • मेडिकल अधिकृतको अन्तरवार्ता को नतिजा
  -0001-11-30
 • स्टाफ नर्स ५औं तहको अन्तरवार्तामा सफल उम्मेदवार
  -0001-11-30
 • अस्पताल फार्मेसीमा औषधी, औसधी जन्य सामाग्री तथा "Spinal Implants" आपूर्ति गर्ने सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्र प्रस्ताव आह्वानको सूचना
  -0001-11-30
 • फार्मेसी संचालन सम्बन्धि दरभाउपत्रको म्याद थप बारे सूचना
  -0001-11-30
 • Notice of Exam Schedule
  -0001-11-30
 • Syllabus for Bio-medical Engineering
  -0001-11-30
 • Curriculum for Dietitian Supervisor
  -0001-11-30
 • परीक्षाको ढ़ाचा परिवर्तन गरिएको सूचना
  -0001-11-30
 • सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वानको सूचना - 2077/06/16
  -0001-11-30
 • बोलपत्र आह्वानको सूचना - 2077/06/28
  -0001-11-30
 • सिलबन्दी दरभाउपत्र संशोधन सूचना
  -0001-11-30
 • लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
  -0001-11-30
 • प्रि विड मिटिङ्ग सम्बन्धमा
  -0001-11-30
 • अध्ययन/असाधारण विदामा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू हाजिन हुन आउने बारे सूचना।
  2021-05-09
 • सेवा करारमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा (closed)
  2021-05-11
 • कर्मचारी छनौट सम्बन्धी सूचना
  2021-05-15
 • कर्मचारी छनोट बारे संशोधित सूचना
  2021-05-16
 • कर्मचारी छनोट सम्बन्धी सूचना (रेडियोग्राफर)
  2021-05-18
 • कर्मचारी छनौट स्थगन गरिएको सम्बन्धी सूचना!!
  2021-05-30
 • सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वानको सूचना
  2021-05-31
 • चिकित्सक आवश्यकता सम्बन्धी सुचना
  -0001-11-30
 • Exam Notice
  2021-07-13
 • नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
  2021-07-17
 • Title
  Published Date
  Download Link
 • WORLD TRAUMA DAY
  -0001-11-30
 • Invitation for 6th anniversary of national trauma center
  -0001-11-30
 • Title
  Published Date
  Download Link
 • Annual report of Social Service Unit 2017/2018
  -0001-11-30